تبلیغات
موسسه پژوهشی درمانی احیای طب جامع ایرانیان - رنگ زیتون‌های سیاه طبیعی نیست
جمعه 31 تیر 1390

رنگ زیتون‌های سیاه طبیعی نیست

   نوشته شده توسط: عباس کنار نوازی    نوع مطلب :مقالات مرتبط با تغذیه ،

رنگ زیتون‌های سیاه طبیعی نیست

  بیش از 1000 تن زیتون سیاه كه سال گذشته از 4 كشور وارد شده، تماماً با تركیبات آهن تغییر رنگ داده شده و برای سلامتی زیانبار است. مجری طرح زیتون وزارت جهاد كشاورزی دلیل ادعای خود را این می‌داند كه در دنیا فقط یك رقم سیاه در اسپانیا و مراكش و یك رقم در ایتالیا تولید می‌شود كه به علت پائین‌ بودن سطح زیر كشت امكان صادرات ندارد. وی اضافه می‌كند با تولید سالانه 30 هزار تن زیتون در داخل كشور نیازی به واردات آن نیست. مجری طرح زیتون وزارت جهاد كشاورزی گفت: همه زیتون‌های سیاه موجود در كشور با مواد شیمیایی تغییر رنگ داده شده‌اند و رنگ سیاه آنها طبیعی نیست. جهانگیر عرب افزود: فقط یك رقم زیتون سیاه در اسپانیا و مراكش و یك رقم دیگر در ایتالیا تولید می‌شود كه به علت پائین بودن سطح زیر كشت ارقام یادشده، این كشور‌ها امكان صادرات آنها را ندارند.

وی با اشاره به واردات بیش از پنج هزار تن زیتون در سال 88 افزود: بیش از1000 تن از این میزان، زیتون سیاه تغییر رنگ داده شده است كه به علت نداشتن استاندارد ملی در این زمینه، دلالان این زیتون‌ها را با مجوز و در برخی موارد غیرمجاز از كشورهایی چون تركیه، اردن، ایتالیا و اسپانیا وارد كشور می‌كنند. مجری طرح زیتون وزارت جهاد كشاورزی گفت: این زیتون‌های سیاه با استفاده از تركیبات آهن كه برای سلامتی ضرر بسیار دارد، تغییر رنگ داده می‌شود و بخشی از زیتون‌های سیاه موجود در بازار كشور هم در داخل تغییر رنگ داده می‌شود. عرب گفت: برنامه‌ای برای مدیریت تعرفه‌ای در این زمینه اجرا شده است تا واردات این نوع زیتون‌ها به حداقل برسد زیرا سالانه30 هزارتن زیتون در كشور تولید می‌شود و نیازی به واردات آن نداریم.
وی با اشاره به واردات بیش از پنج هزار تن زیتون در سال 88 افزود: بیش از1000 تن از این میزان، زیتون سیاه تغییر رنگ داده شده است كه به علت نداشتن استاندارد ملی در این زمینه، دلالان این زیتون‌ها را با مجوز و در برخی موارد غیرمجاز از كشورهایی چون تركیه، اردن، ایتالیا و اسپانیا وارد كشور می‌كنند. مجری طرح زیتون وزارت جهاد كشاورزی گفت: این زیتون‌های سیاه با استفاده از تركیبات آهن كه برای سلامتی ضرر بسیار دارد، تغییر رنگ داده می‌شود و بخشی از زیتون‌های سیاه موجود در بازار كشور هم در داخل تغییر رنگ داده می‌شود. عرب گفت: برنامه‌ای برای مدیریت تعرفه‌ای در این زمینه اجرا شده است تا واردات این نوع زیتون‌ها به حداقل برسد زیرا سالانه30 هزارتن زیتون در كشور تولید می‌شود و نیازی به واردات آن نداریم.

برچسب ها: زیتون ، رنگ زیتون طبیعی ، زیتون سالم ، زیتون خوراکی ، خوردن زیتون ، رنگ واقعی زیتون ، رنگ زیتون ، زیتون رنگی ، زیتون سیاه ، زیتون رنگ شده ،