تبلیغات
موسسه پژوهشی درمانی احیای طب جامع ایرانیان - دلهره و اضطراب و مؤثرترین روش درمان آن: بخش اول
سه شنبه 10 آبان 1390

دلهره و اضطراب و مؤثرترین روش درمان آن: بخش اول

   نوشته شده توسط: عباس کنار نوازی    نوع مطلب :مقالات عمومی ،


1- اضطراب و زندگی ماشینی

در دنیای آشفته کنونی که قَلَق، اضطراب، نگرانی، دلهره، غم، اندوه و افسردگی روز به روز،‌‌ رو به افزایش نهاده و آسایش و آرامش روحی را از بشر سلب کرده است، حق این بود که روان شناسان، جامعه شناسان و بسیاری از نویسندگان بی خبر و احیاناً مغرض، به جای

اینکه همه این اختلالات روانی و مخرب جسم و جان آدمی را معلول تمدن صنعتی و زندگی ماشینی بدانند و با این کلمات فریبنده مردم را گول بزنند و از حقیقت دور نگه دارند، در صدد یافتن علت اصلی این تیره روزی ها بر می آمدند و آن را از ریشه و بن بر می انداختند.


شاهد کلام برای معرفی یکی از روان شناسان مغرب زمین، مقاله ای است که چند جمله آن نقل می شود:

((هنگامی که با یک ناراحتی شدید روبرو می شویم راه درمان چیست؟ بایستی گفت که در دنیای مملو از اضطراب این غیر عادی و غیر طبیعی است که بخواهیم بدون نگرانی زندگی کنیم و دلهره و اضطراب نداشته باشیم.))

کسانی که این عبارت را می خوانند با خود می گویند زندگی در دنیای امروز بدون دلهره و اضطراب ممکن نیست و با همین جمله کوتاه، دلهره و اضطراب را یک امر مسلم و از شرایط حتمی و ضروری زندگی ماشینی و تمدن صنعتی به شمار می آورند که هیچ گونه راه چاره ای هم برای آن متصور نیست، باید بسوزند و بسازند، غافل از اینکه آن نویسندگان در اشتباه هستند و با این اشتباه خود، خوانندگان را هم گمراه می کنند.